Beste scoutsvrienden
De laatste keer dat wij jullie een update hebben gegeven over de organisatie van onze zondagse activiteit is al enige tijd geleden. Daarom wil de leiding jullie even op de hoogte brengen van de situatie.
coronaupdat
Volgens de maatregelen zouden wij wel nog activiteit mogen organiseren voor onze jongste twee takken. Wij hebben er echter voor gekozen om dit niet te doen en gewoonweg alle activiteiten te schrappen voor iedereen. Veiligheid gaat immers voor.
Voor de oudste takken mogen er volgens de maatregelen al minstens tot en met 15 januari geen activiteiten meer georganiseerd worden. Deze periode kan eventueel nog verlengd worden.
Daarom hebben wij met de leiding beslist om de zondagse activiteiten tot 31 januari niet te laten doorgaan.😢 Januari is immers de examenmaand van de leiding. Normaal gezien doen wij dan ons best om toch nog activiteiten te organiseren. Dit zijn vaak avondactiviteiten zoals een film kijken, een quiz, knutselen, etc. Deze avondactiviteiten zouden echter niet kunnen doorgaan omdat ze binnen zijn en de regels stellen dat er enkel buitenactiviteiten mogen georganiseerd worden.
Wij hopen dat dit de laatste keer is dat we de activiteiten moet uitstellen en dat we samen met de hele scoutsgroep kunnen heropstarten eind januari. Wij missen jullie enorm. ❤️🦊
Groetjes
De leiding