Beste scoutsvrienden

Deze ongewone tijden zijn zwaar voor ons allemaal en daarom willen wij ook ons steentje bijdragen. Onze activiteiten hebben lange tijd stilgelegen en er is lidgeld betaald voor activiteiten die niet altijd zijn kunnen doorgaan. Omdat Scouts en Gidsen Vlaanderen niet alles kan terugbetalen, willen wij ons focussen op kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben.

Daarom bieden we iedereen die het nodig heeft de kans om een korting op het lidgeld van € 24 aan te vragen. Het fonds dat we hiervoor hebben is echter niet onuitputtelijk. Deze werd opgericht om kinderen en jongeren, voor wie het financieel moeilijker is om deel te nemen aan scouting, toch hiervoor de kans te geven. (U hoeft geen bewijs aan te leveren). Zo kunnen we samen, solidair met elkaar, iedereen de kans geven om deel te nemen aan scouting, ook in moeilijkere tijden als deze.

Hoe kan je de korting aanvragen? 

Spreek ons, de groepsleiding aan. Wij gaan graag het gesprek aan om samen de oplossingen aan te reiken waarop u kan intekenen. Je kan ons via volgende kanalen bereiken:

Jana: jana.staeren@gmail.com – 0471/267037

Koen: koenpeeters1995@hotmail.com – 0472/851383

of spreek ons aan voor of na de activiteit. Indien jullie hiervan gebruik willen maken, doe dit dan zeker voor vrijdag 26 februari. Hierna kunnen wij helaas geen aanpassingen meer doen in ons ledenbestand en dus niets meer voor jullie betekenen.

We hopen hiermee dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren samen kunnen blijven genieten van onze scoutsactiviteiten!

Een stevige linker