Photo-card
Jana Staeren

Verjaart op: 30 januari

Kan je mailen op: jana.staeren@gmail.com

Kan je telefoneren op: 0471/26.70.37

Haar hobby's zijn: Scouts

Is 5 jaar leiding en is 2 jaar hoofdleiding

Haar totemnaam is: Volgzame Perdix

Photo-card
Koen Peeters

Verjaart op: 4 juni

Kan je mailen op: koenpeeters1995@hotmail.com

Kan je telefoneren op: 0472/85.13.83

Zijn hobby’s zijn: Scouts, karate en muziek

Is 9 jaar leiding en 3 jaar hoofdleiding

Zijn totemnaam is: Plichtsgetrouwe Slechtvalk